Om Vi Resenärer

Idégruppen Vi Resenärer bildades 1993 och har sålunda i mer än 25 år följt kollektivtrafikens utveckling. Den följs ur resenärens/konsumentens synvinkel. I dag ger vi ut ett nyhetsbrev varje vecka. Vi är också mycket aktiva med ny information på vår hemsida www.vireser.se

Vi skriver om buss, flyg och tåg och är fortfarande ensamma om att täcka hela fältet av kollektivtrafik.

Jan-Åke Bosell
Redaktör