Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Nyhetsbrevet Vi Resenärer utges av Idégruppen Vi Resenärer. Gruppen består av en handfull resenärer som ofta åker kollektivt. Resenärerna har ingen koppling till något företag eller myndighet inom branschen och arbetar utan politisk anknytning.
Nyhetsbrevet utges varje vecka och tidningen Vi Resenärer varannan månad.
Vår hemsida finns på www.vireser.se

Jan-Åke Bosell