Köp av tågbiljett-Ett osäkert köp

Tänk om mobilföretagens nät skulle fungera som Trafikverkets nät med dagliga avbrott och förseningar! Det skulle leda till hård kritik både från politiker som från alla som använder mobiltelefonen.
Att det är dagliga förseningar i tågtrafiken börjar vi alla ta för givet. Det är en farlig utveckling men vem orkar driva frågan om punktliga tåg?
Nyhetsbrevet gör under de närmaste månaderna ett nytt försök att fästa politikernas och beslutsfattarnas intresse för de problem som resenärerna drabbas av.
Att köpa en tågbiljett är i dag ett mycket osäkert köp!