Så mycket pengar tjänar SJ

SJ har en avkastning på eget kapital som ligger i linje med vad de svenska storbankerna redovisar för 2017. Det är bra jobbat av SJs ledning. Resenärerna har bidragit till detta genom att anpassa sig till den digitalisering som SJ genomfört. Resenärerna har också vant sig vid att personlig service från SJ kostar 100 kr och att det inte går att köpa en biljett ombord på tåget medundantag för Tåg i Bergslagen.

En bilfri dag blev ett jippo

Stockholm stad arrangerade “I staden utan min bil”, ett evenemang som innebar att bil- och delvis busstrafiken i Stockholms innerstad stoppades. Cykeln stod i centrum. På Strömgatan fanns ett antal tält för information om cykeltrafik och för lagning av cyklar.
Avstängningarna resulterade i långa bilköer på bland annat Kungsgatan och kring Stureplan. Någon minskning av biltrafiken kunde inte noteras.
Mer om detta i vår tidning Vi Resenärer.
Jan-Åke Bosell

Slut på alla ursäkter om försenade tåg?

Nu är Citybanan invigd och måndagen den 10 börjar pendeltågen använda den. Vid invigningen slogs fast att det är glädjens dag. Nu är spårkapaciteten söderifrån in och ut från Centralen fördubblad. Investeringen är på 17 miljarder för banan och 4 miljarder för nya tåg. Nu kan Trafikverket inte skylla på tågträngsel längre på landets mest frekventerade järnväg.

Tåget måste vara säkert även i vintertrafik

Om loket i ett nattåg eller annat lokdraget tåg slutar att fungera så drabbas resenärerna av att värmen och ljuse på tåget försvinner. Detta hände nyligen i närheten av Nattavaara i övre Norrland. Resenärerna kunde efter någon timme ta sig in i ett nattöppet församlingshus.
När utomhustemperaturen kryper ned under minus 15 grader borde alla tåg ha två lok.

Tåg som inte har tillgång till dubbel eltillförsel, som snabbtågen, borde kanske inte användas när det är riktigt kallt ute.

Inga stora nyheter i ny tågtidtabell

Den 11 december går landets tågtrafik över till en ny tidtabell. Varje år byts tidtabellen i början av december. Den nya tidtabellen gäller ett år.

Det finns inga stora nyheter i den nya tidtabellen. MTR Express utökar sin trafik mellan Stockholm och Göteborg och SJ sätter in ett direkttåg på vardagar mellan Ludvika och Stockholm.

Det är märkligt att tågbranschen inte är mer på alerten och inför nyheter för resenärerna. I en jämförelse med elektronikhandeln har tågbranschen stannat. Frågan är om SJ och länsbolagen vill ha fler resenärer. De har nu i åratal talat om att kollektivtrafikens andel ska fördubblas på 15 år. Det kräver en genomsnittlig årlig ökning på cirka 6 %. SJ ligger just nu på cirka 2 & i år.

Tvivelaktiga kontrollavgifter

Innan en parkeringsbot utfärdas kontrolleras att skyltningen är ok. Motsvarande kontroll sker inte när en kontrollavgift utfärdas på ett tåg eller en buss.

Informationen till tåg- och bussresenärer år i stort obefintlig i fråga om gällande betalningsrutiner. I Stockholm kan man köpa biljett ombord på de spårvagnar som går ut till Djurgården, linje 7, men inte på de spårvagnar som trafikerar Lidingöbanan och Tvärbanan. Det finns ingen information om dessa olikheter.

Det finns inga stora och tydliga skyltar på SL-bussarna om att biljett inte kan köpas ombord.

SJs information till resenärerna om gällande biljettrutiner kunde vara mycket tydligare än den är i dagsläget.ö

Det finns ingen tillsynsmyndighet för kollektivtrafiken som kan hjälpa resenärerna. Ingen lag på att informationen ska vara tydlig och ingen myndighet som hjälper de resenärer som råkar ut för att betala avgifter på grund av bristande information.

SL och SJ går mot strömmen

Kollektivtrafikbranschen har en ambition att deras marknadsandel ska fördubblas från år 2006 till år 2020 (ev 2030). Det betyder att resandet måste öka år från år med minst 5 %. För att detta ska ske måste trafiken göras med attraktiv i första hand för att få bilister att välja tåg eller buss.
Men inte blir trafiken attraktivare när man tar bort ombordpersonal på tågen och konduktörer på spårvagnar i Stockholm.

Hur tänker man?

Är det vettigt att satsa på höghastighetståg?

På KTH finns ett antal professorer som arbetar med järnvägsfrågor. De är splittrade vad gäller behovet av höghastighetståg. Vissa är för och vissa emot. Bland oss som inte är så insatta i denna bransch finns också delade meningar.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har gått ut till kommunerna och varnat för att satsningar på höghastighetståg, genom sk medfinansiering, kan påverka vår välfärd- Vad tycker Du?

Varför gör bussbranschen inget!

Häromdagen inträffade en olycka i en av de bussar som ersätter pendeltågen mellan Nynäshamn och Västerhaninge. En stående resenär ramlade så illa att han fördes till sjukhus. I bussen befann sig en av styrelseledamöterna i Resenärsforum. Han reagerade redan innan den fullsatta bussen startade på att det var stående i en buss som skulle köra på en motorväg. Han var också den som larmade ambulans.